Menu Søg

Skulpturer i Gl. Holtegaards barokhave

Lauritz de Thurah benyttede billedhuggeren J.F. Hännel (1710-1761) ved flere udsmykningsopgaver. Det er derfor sandsynligt, at Hännel også skabte skulpturerne til Thurahs private have. De fire sandstensskulpturer i haven er nyhuggede kopier af Hännels oprindelige skulpturer. De er skabt efter motiver fra den antikke mytologi, der var et foretrukket forlæg i kunsten siden renæssancen. Thurah foretrak barokkens formsprog frem for den lette rokoko, der kom til Danmark i 1730’erne. Hännels skulpturer forekommer derfor tungere og mere klassiske end andre værker fra perioden.

De fire skulpturer er: Herakles, Merkur, Diana og Venus. Herkules, der er antikkens store heltefigur, står med en stor kølle i den ene hånd og et af Hesperidernes æbler i den anden. Han adskiller sig fra de øvrige skulpturer ved en større tyngde og en detaljeret muskulatur. Den anden mandlige figur i Thurahs have er Merkur, gud for kommunikation, handel og købmandskab. Merkurs kendetegn er en stav omslynget af slanger, bevingede sandaler og en pose penge i hånden. Til venstre for Merkur står Venus, gudinde for kærlighed, skønhed og trivsel i naturen. Hun holder sine arme henholdsvis over sit bryst og køn. I følge myten om Venus fødtes hun af havskum og har i denne udgave et havdyr ved sin fod. Til højre for Herakles står Diana, jagtens og de vilde dyrs gudinde. Romerne forbandt hende ligeledes med månen. Hun bærer et pilekogger på ryggen, har sin jagthund liggende ved fødderne og bærer et månesejl i håret.

I haven finder man også en skulpturgruppe af kunstneren Richard Winther (1926-2007). Gruppen blev opstillet i forbindelse med udstillingen Wie (2005) og består af værkerne: ‘Paris og Helena’, ‘Winkelmann’ og ‘Trofasthed’.
Projektet blev støttet af Statens Kunstfond.

Genskabelse af sandstensskulpturerne er støttet af: OAK Foundation Denmark, Ny Carlsbergfondet.