Menu Søg

Gl. Holtegaards tidligere ejere

Gl. Holtegaard set fra øst. Udsnit af Bruuns planche fra 1757. Tilhører Øregaard Museum.

1697 Første selvejer J.B. Clodi
1719-1724 Overjæger W.B. Clodi
1724-1735 Højesteretsassessor Rasmus Rasmussen
1735-1742 Karen Soelgaard
1742-1755 Hofmaler Jørgen Lassen
1755-1760 Generalbygmester Lauritz de Thurah
1760 Greve Chr. Ditlev Reventlow
1760-1776 Sekretær Johan Eilitz
1776-1794 Jernværksejer Jacob Schnell
1794-1799 Kammerråd Adam Gottlob Wiihm
1799-1807 Kammerjunker Knud Frederik Juel
1807-1808 Johannes Mehldahl
1808-1816 Mægler J.C.F. Gandil
1816-1830 Ritmester Ernst David Recke
1830-1834 Propr. Johannes Jung
1834-1845 Louise Augusta Jung
1845-1855 Brændevinsbrænder Carl Philip Holm
1855-1866 Kaptajn Frantz Peter Hagen
1866-1872 Greve Frederik Gottschalck Knuth
1872-1882 Justitsråd Lars Trolle
1882-1900 Brygger Erhardt Kogsbølle
1900-1911 Etatsråd, direktør H.N. Andersen
1911-1943 Grosserer Axel S. Dahl
1943-1947 Grosserer Holger Schrøder
1947-1950 Grosserer Asger Schmidt
1950-1973 Handelsgartner N.J.H. Suhr
1973-1976 Søllerød Golfklub
1976-1993 Søllerød kommune
1993-    Gl. Holtegaard – Breda Fonden