Menu Søg

Læringsforløb – aktuel udstilling

SOLO: Rita Kernn-Larsen - AUG 2018 - JAN 2019

I forbindelse med den aktuelle udstilling har Gl. Holtegaard etableret to læringsforløb. Tilbuddene er tilrettelagt for elever fra 7. – 10. kl. samt ungdomsuddannelser.

Rita Kernn-Larsens kunst inviterer til sanselige oplevelser, og samtaler om krop, bevidsthed, seksualitet og samfundsnormer. Vi taler om værkernes relevans i nutiden
såvel som deres samtid, og spørger til hvilken værdi vi kan tillægge det irrationelle, fantasien, drømmene og seksualiteten i dag?

Udstillingen viser nedslag i Rita Kernn-Larsens samlede værk, som favner bredere end den surrealistiske periode. Læringsforløbene har hovedfokus på surrealismen, men vil
også introducere andre værker og billedkunstneriske strømninger som præger Rita Kernn-Larsens senere kunstnerskab.

Ydermere undersøger vi selve udstillingens iscenesættelse. Vi snakker om udstillingen som et kommunikativt rum, og vurderer hvordan rummenes design påvirker oplevelsen

Læs mere om den aktuelle udstilling her

Lærerkursus

Onsdag, 29. august kl. 15-17 afholder Gl. Holtegaard lærerkursus for alle interesserede undervisere.

Efter introduktion til udstillingen v. formidlingsansvarlig Maja Gro Gundersen, introduceres læringstilbud og læringsmateriale. Vi byder på te, kaffe og kage.

Lærerkurset er gratis, men tilmelding er nødvendig: mgun@rudersdal.dk

Formidlingsværksted

I formidlingsværkstedet kombineres en dialogbaseret omvisning med kreativ udfoldelse. Efter en tur rundt i udstillingen prøver vi kræfter med automattegning – én af
surrealisternes foretrukne arbejdsmetoder. Vi taler om processen og undersøger, om vi kommer i kontakt med vores egen underbevidsthed under det kreative arbejde.

Formidlingsværkstedet har til formål at forene sanselig og sproglig undersøgelse af kunsten.

 

PRAKTIK OG PRIS

Målgruppe: Grundskolen: Mellemtrin udskoling 7.-10. klasse samt ungdomsuddannelser

Varighed: ca. 120 min. + elevpræsentationer
De aktuelle læringstilbud er tilgængelige mandag-fredag kl. 9-12.

Grundskole samt ungdomsuddannelser:
600 DKK

Skoler og gymnasier i Rudersdal Kommune:
50 % i rabat på omvisning og læringsforløb

DIALOGOMVISNING

I dialogomvisningen guider Gl. Holtegaards formidler rundt i udstillingen og går i dialog med eleverne om værker og temaer.

Dialogomvisningen har til formål at udvikle elevernes fornemmelse for billedsprog, sanselige opmærksomhed samt evne at reflektere over og sprogliggøre oplevelser af kunst. 

 

PRAKTIK OG PRIS

Målgruppe: Grundskole – mellemtrin og udskoling samt ungdomsuddannelser

Varighed: ca. 45 – 60 min.
De aktuelle læringstilbud er tilgængelige mandag-fredag kl. 9-12.

Grundskole samt ungdomsuddannelser:
300 DKK

Grupper (videregående- og voksenuddannelser), hverdage til kl. 17.00:
350 DKK + éntre

Skoler og gymnasier i Rudersdal Kommune:
50 % i rabat på omvisning og læringsforløb

 

LÆRINGSMATERIALE

Gl. Holtegaard udarbejder aldersdifferentierede læringsmaterialer, som vil ligge tilgængeligt på hjemmesiden umiddelbart efter udstillingsåbning. Materialet er rettet mod undervisning forud for besøg på Gl. Holtegaard.

BOOKING

Bestilling af og information om læringsforløb kontakt venligst:

Maja Gro Gundersen
Formidlingsansvarlig
E-mail mgun@rudersdal.dk
Telefon+45 4580 0878