Menu Søg

Ledig stilling på Gl. Holtegaard

Foto: Hans Ole Madsen

KURATOR TIL GL. HOLTEGAARD

Elsker du at arbejde med kunstnere, og kan du omsætte vilde ideer til udstilling? Har du blik for at give den besøgende en forstærket oplevelse gennem omfattende iscenesættelse og formidling af kunsten? Kan du tænke sammenhænge mellem barokken og samtidskunsten på tværs af tid? Kan du din moderne kunsthistorie til fingerspidserne? Og har du lyst til at tage ansvar i et lille og velfungerende kollegialt fællesskab? Så er du måske Gl. Holtegaards nye kurator.

Gl. Holtegaards kurator gennem 8 år har søgt nye veje, og vi søger derfor en ny kurator til vores team. Stillingen er en fastansættelse og er normeret til 30-33 timer om ugen efter forhandling.

 

OM STILLINGEN

Du har ansvar for:

–  Udstillingstilrettelæggelse og produktion fra start til slut: fra første idé og fundraising over realisering, budgetstyring og evaluering. Du indgår i kuratorteamet, som allerede består af en kurator og direktøren. De fleste udstillinger, som du vil få ansvar for, finder sted i hovedhuset, mens enkelte finder sted i barokhaven.
–  Koordinering og tilrettelæggelse af katalogudgivelser i forbindelse med udstillingerne. Gl. Holtegaard udgiver 1-2 kataloger om året, og det forventes, at du indimellem også bidrager til disse med artikler eller andre væsentlige tekstbidrag.
–  Koordinering og udarbejdelse af fundraisingansøgninger til de udstillinger, du har ansvar for. Desuden indgår du i et fundraisingteam med kurator, administrator og direktør og leverer bidrag til de store tværgående og flerårige ansøgninger.
–  Enkelte input og delopgaver, som går på tværs af organisationen, såsom bidrag til det årlige Æbledags-arrangement.

 

KVALIFIKATIONER

Vi lægger særlig vægt på, at du:

–  Har en museal profil med minimum 3-4 års erfaring med udstillingsarbejde fra et kunstmuseum. Måske har du også været på en kunsthal.
–  Har omfattende viden inden for samtidskunstområdet nationalt som internationalt, såvel som den moderne kunsthistorie. Endvidere har du viden om 1600-tallets kunst.
–  Har stærk interesse og viden om udstillingsdesign og iscenesættelse.

Vi forestiller os, at du:

–  Har en kandidatgrad inden for kunsthistorie, moderne kultur el.lign.
–  Har erfaring med at samarbejde med kunstnere og kan varetage og balancere både kunstneren og institutionens interesser.
–  Har erfaring med at samarbejde med museer og konservatorer i ind- og udland, men også med partnere fra andre fagområder og den kommercielle verden.
–  Har erfaring med fundraising, udarbejdelse af udstillingsbudgetter og budgetstyring.
–  Trives med praktiske opgaver og ikke er bange for at tage fat.
–  Er en stærk og præcis formidler på både dansk og engelsk og har erfaring med redaktion af katalogudgivelser og tekstproduktion.
–  Er et organisatorisk talent, har faglig stolthed og sætter en ære i at levere produkter af høj kvalitet til deadline i tæt samspil med det samlede team.
–  Er god til at samarbejde og kommunikere; har en respektfuld omgangstone og en fin fornemmelse for dine medmennesker og kolleger.
–  Er fleksibel – også med skæve arbejdstider – og kan bevare et kreativt overblik også i pressede situationer.

 

HVEM ER GL. HOLTEGAARD?

Kunsthallen Gl. Holtegaard har til huse i arkitekt Lauritz de Thurahs barokanlæg fra 1756. Kunsthallen viser primært samtidskunst, men (barok-)historien og det særegne sted spiller en vigtig rolle for udstillingsprofilen, som derfor også rummer udstillinger med værker fra barokken og den 20. århundredes kunsthistorie. (Se kunsthallens tidligere udstillinger her). Vi producerer og co-producerer 3-4 ambitiøse udstillinger om året i hovedhus og barokhave. Hertil kommer løbende aktiviteter og arrangementer.

Institutionen arbejder desuden på et større udviklingsprojekt, som sigter mod at udvide bygningsmassen i respektfuldt samspil med det særegne kulturmiljø på stedet. Gl. Holtegaard består af et lille udstillingsteam, som arbejder tæt sammen og løfter i flok. Processerne er effektive, og der er kort fra tanke til handling.
Gl. Holtegaard er en selvejende institution med stærke lokale, nationale og internationale samarbejdspartnere.

 

ANSÆTTELSESVILKÅR

Stillingen er en fastansættelse på 30-33 timer om ugen efter forhandling og ønskes besat pr. 1. oktober 2022. Ansættelsen vil følge overenskomst mellem Dansk Magisterforening og Kommunernes Landsforening.


ANSØGNING, SAMTALE OG KONTAKT 

Ansøgning med 3 udstillingsforslag samt CV sendes til mgad@rudersdal.dk senest onsdag, 17. august 2022 kl. 12.00. Ansættelsessamtaler finder sted mandag, 22. august 2022. 2. samtaler planlægges onsdag, 24. august 2022.
Ansættelsesudvalget består af direktør samt teamets anden kurator.

For spørgsmål om stillingen kontakt direktør Maria Gadegaard på mgad@rudersdal.dk eller 2381 1734.