Menu Søg

LOOPING THE HOOP

Lilibeth Cuenca Rasmussen

14 apr – 29 okt 2023

I en ny treårig udstillingstrilogi under navnet Bubbly Baroque – Ny kunst i barokhaven har Gl. Holtegaard inviteret en række danske kunstnere af internationalt format til at gå i kødet på havens ånd og historie. Som den første i rækken præsenterer billedkunstner Lilibeth Cuenca Rasmussen nu det omfattende stedspecifikke værk Looping the Hoop.

Med Looping the Hoop indtager Lilibeth Cuenca Rasmussen Gl. Holtegaards barokhave med et særligt fokus på begreberne tid og cyklus. Med et gigantisk roterbart, lyserødt timeglas tager kunstneren fat i et hyppigt anvendt symbol i barokken. Timeglasset repræsenterer livets flygtighed og minder os om, at tiden rinder ud. De to halvdele af glas peger desuden på livets og dødens cykliske vekselvirkning; himlen og jorden. Men hos Cuenca Rasmussen bliver timeglassets dystre, barokke vanitas-symbolik vendt til et livsbekræftende, cyklisk anliggende. Ikke uden en vis portion humor emmer værket af en nøgtern optimisme, der minder os om, at en slutning også altid er begyndelsen på noget nyt.

Cuenca Rasmussen er optaget af tematikker omkring tid og den måde, hvorpå vi mennesker definerer tid. Tiden er noget, vi hele tiden orienterer os efter, men hvordan kan tiden forstås som andet end et abstrakt begreb eller en lineære proces? Kunstnerens næsten to meter høje timeglas synliggør tiden og gør den nærmest fysisk og kropslig, idet havens gæster kan spejle sig 1:1 med tiden. Værket kan aktiveres og sættes i rotation – her kan man få tiden til at gå, eller man kan sætte den i stå.

Cirkelformen, tiden og det cykliske spiller altså en helt fremtrædende rolle i Lilibeth Cuenca Rasmussens Looping the Hoop. Timeglasset placeres midt i havens centralakse på en rund forhøjning som et skulpturelt fremmedlegeme, der lige er landet. Cirklen bliver også et gennemgående element i kunstnerens videoværk, som vises på en stor skærm i haven. Her ses hulahopringe som snurrende cirkler fra en drone, og spredt i haven vil der ligge hulahopringe, som havens gæster kan samle op og sætte i rotation om hofterne.

I løbet af udstillingsperioden vil der være performance og workshop, hvor timeglasset og hulahopringe er centrale omdrejningspunkter.

 

 

Bubbly Baroque – Ny kunst i barokhaven er en udstillingstrilogi, hvor Gl. Holtegaard har inviteret en række danske kunstnere af internationalt format til hver især at udarbejde et stedsspecifikt projekt til barokhaven. Kunstprojekterne er tænkt som intervenerende og poetiske samspil såvel som modspil til den mere end 30.000 m2 store barokhaves historie og ånd.

Den første i rækken er billedkunstner Lilibeth Cuenca Rasmussen med det flerdelte værk Looping the Hoop. I 2024 vil man kunne opleve billedkunstner Nina Beier og i 2025 kunstnergruppen SUPERFLEX.

Udstillingstrilogien BUBBLY BAROQUE – Ny kunst i barokhaven er støttet af:
Aage og Johanne Louis-Hansens Fond og Augustinus Fonden

Gl. Holtegaards udstillingsprogram 2023 er støttet af:
Augustinus Fonden, Det Obelske Familiefond og Statens Kunstfond