Menu Søg

PAVILLON II

Menageri

3 jun 2016 – 19 nov 2017

Foldede, sorte, filtbeklædte vægge danner rammen om Gl. Holtegaards nye pavillon for natsværmere. Et indadvendt hemmeligt mørke, som trækker spor langt ind i barokkens billedkunst og arkitektur. Den unge arkitekt Jonathan Meldgaard Houser forener smukt historie og samtid, når det stille drama mellem lys og mørke og den temperamentsfulde energi i bevægelsen mødes i Menageri.

Gl. Holtegaards egenart som arkitektonisk perle og barokhavens iscenesættende karakter er udgangspunktet for udstillingsrækken Pavillon I-III – Ny arkitektur i barokhaven på Gl. Holtegaard. Over tre år opføres tre midlertidige pavilloner i barokhaven. Under titlerne Orangeri (2015), Menageri (2016) og Sceneri (2017) inviteres arkitekter gennem en konkurrence til at realisere en ny og midlertidig pavillon, hvor historie og samtid, det gamle og det nye, belyser hinanden.

Natsværmerhuset tager afsæt i sværmernes forvandling som motiv. På den ene side er huset en lukket beholder for natsommerfugle, der i løbet af dagen beskyttes i mørket. På den anden side er huset en åben fælde, der drager dem mod lyset om natten. Om natten åbnes dørene, og kunstigt lys fra pavillonen tiltrækker natsværmere. Om dagen er dørene i udgangspunktet lukkede, men kan åbnes af havens gæster, når de træder ind i pavillonens mørke.

Det dramatiske spil mellem lys og mørke og barokkens dyrkelse af dynamiske bevægelser er fortolket i et nutidigt formsprog. Natsværmerhuset er inspireret af barokke værker som skulpturen af Giovanni Lorenzo Bernini, Den Hellige Teresas ekstase (1647-1652) og de såkaldte vanitasopstillingers timeglassymboler fra perioden. I materialevalg og det nøgterne formsprog læner pavillonen sig op ad den modernistiske arkitektur.

Natsværmerhuset tilføjer sig barokanlæggets eksisterende hovedbygning og pavillonen Orangeri (2015). Med foldede, filtbeklædte og gennemlyste vægge bringer natsværmerhuset et labyrintisk mørke ind i barokhaven, der står i kontrast til Orangeriets lyse himmelstræbende rum. Ved deres betragtelige størrelse rykker de to pavilloner ved barokanlæggets magtfulde orden og skaber et poetisk og sanseligt møde mellem historie og nutid.

 

ARKITEKTEN

Jonathan Meldgaard Houser f. 1986 er uddannet cand.arch. fra Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering i 2014. Udover pavillonprojektet på Gl. Holtegaard er Meldgaard Houser præsenteret på den internationale arkitekturbiennale i Venedig 2016. Når han ikke skaber projekter i eget navn, arbejder Meldgaard Houser til daglig på tegnestuen Lundgaard & Tranberg Arkitekter samt som timelærer på Arkitektskolens institut for Bygningskunst og Kultur i København.

 

OM KONKURRENCEN

De tre pavilloner er opført under titlerne OrangeriMenageri og Sceneri. Orangeri er udført af arkitekterne Søren Thirup Pihlmann, Kim Lenshow Andersen og Mikael Stenström. Bag Menageri står arkitekt Jonathan Houser Meldgaard. Sceneri er skabt af arkitekterne Sofia Adolfsson, Teresa Fernández Rojo og bygningskonstruktør Camila Stadler Buschle.

Vinderforslagene til alle tre pavilloner er valgt på baggrund af åbne projektkonkurrencer med arkitektfaglig bedømmelse.

Udstillingsrækken Pavillon I-III – Ny arkitektur i barokhaven inddrager på historisk og samtidskunstnerisk vis Gl. Holtegaards barokhave som et udvidet udstillingsrum. Til slut opsamles og dokumenteres udstillingsrækken i en publikation.

SAMARBEJDSPARTNERE OG STØTTE

Projektet er blevet til i et samarbejde mellem Gl. Holtegaard, Arkitektforeningen og Statens Kunstfonds Legat- og projektstøtteudvalg for Arkitektur.

Udstillingsrækken er støttet økonomisk af Statens Kunstfonds Legat- og Projektstøtteudvalg for Arkitektur, Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst og Det Obelske Familiefond.