Menu Søg

PLAN FOR FREMTIDEN – KUNSTHAL GL. HOLTEGAARD

Gl. Holtegaard. Foto. Bjørn Pierri Enevoldsen

BAGGRUND
Siden 1993 har der været drevet kunsthal i de historiske bygninger på Gl. Holtegaard. I perioden 2000-2009 tog fonden bag initiativ til at gendanne Lauritz de Thurahs barokhave med finansiering af eksterne fonde. Kunsthallen og barokhaven står i dag som et yderst velbesøgt kulturelt tilbud for borgerne fra både Rudersdal Kommune og hele Nordsjælland. Et tilbud som vi hos kunsthallen Gl. Holtegaard ønsker at videreføre efter Breda Fondens lukning.

Vores ambition er fortsat at drive en kunsthal med dansk og international samtidskunst i verdensklasse. Vi ønsker at være stedet for den levende kunst i Rudersdal og at være en kunsthal, der tør sætte en dagsorden og forbliver relevante for vores omverden.

Vi er allerede et populært udflugtsmål for kommunens folkeskoler og daginstitutioner, og ønsker i endnu højere grad at styrke (ud)dannelsen af kommunens børn og unge.

I dag har Kunsthallen desuden et nyt og frugtbart samarbejde med Wonderful Copenhagen, som fremhæver Gl. Holtegaard i deres ”North Copenhagen”-indsats. På den måde bidrager Gl. Holtegaard til at trække turister til kommunen, til gavn for lokale virksomheder.

Barokhaven er helt unik for Rudersdal. Ekstern finansiering på 1,25 millioner kroner til etablering af en labyrint i haven er allerede bevilliget, og projektet kan igangsættes så snart, der ligger en plan for fremtidens Gl. Holtegaard.

På Gl. Holtegaard tror og håber vi stadig på en løsning, der kan fremtidssikre den levende kunst i Rudersdal.

2
EJERSKAB OG ØKONOMI
Hvis Gl. Holtegaard fortsat skal være et aktiv for Rudersdal Kommune kræver det kommunal deltagelse. Breda Fondens fejlslagne dispositioner i fortiden bør ikke afskære Rudersdal kommunes borgere fra at opleve og have adgang til de helt unikke oplevelser, som Gl. Holtegaard faciliterer. Dette i form af udstillinger, performances og aktiviteter for både yngre og ældre, som vores anerkendte og dedikerede medarbejdere gang på gang imponerer både de besøgende, og ikke mindst anmeldere med.

Vi ser os selv som et aktiv for Rudersdal Kommune og håber derfor også, at kommunalbestyrelsen vil være med til at skrive et nyt kapitel om kunsthallen i de historiske rammer. I hele landet finansieres kunsthaller som Gl. Holtegaard fortrinsvist via offentlig støtte og gennem private fondsmidler.

I Gl. Holtegaards tilfælde er det kommunale tilskud anvendt til den faste stab af medarbejdere samt til vedligehold af haveanlægget, der er en markant post i de samlede driftsomkostninger.

Samtidig står vi på Gl. Holtegaard selv for finansiering af vores udstillingsvirksomhed.

Siden 2016 har eksterne fonde således bidraget med mere end 30 millioner kroner. Midler, som ikke kan rejses uden fortsat kommunal opbakning. Derudover har Gl. Holtegaard også genereret indtægter i kunsthallens butik og gennem billetsalg.

Kulturminister Jakob Engel-Schmidt har tilkendegivet, at han gerne vil støtte Gl. Holtegaard, men forudsætter, at der skal være lokal opbakning. Om der fortsat skal være kunsthal i Rudersdal, er dermed op til kommunalbestyrelsen.

Vi forestiller os følgende model for fremtidens Gl. Holtegaard:
Bygningerne og parken overgår til kommunen, der derved kan bevare vigtig kulturarv, og samtidig sikre, at en af landets mest velrenommerede kunsthaller fortsat kan tilbyde samtidskunst til borgerne i Rudersdal kommune.

Det er fortsat Gl. Holtegaards ønske være en selvejende institution, der finansierer udstillingsvirksomheden gennem private fonde. Efter nøje gennemgang og ved brug af projektbaserede ansættelser, der søges gennem fonde, kan vi drive fremtidens kunsthal på Gl. Holtegaard med et årligt driftstilskud på 2.400.000 kroner til faste stabsfunktioner.

Vi foreslår, at driftstilskuddet deles mellem kommune og stat. Dette kræver dog lokalpolitisk opbakning og vilje til at indgå i dialog med Kulturministeren.

3
FREMTIDENS GL. HOLTEGAARD
Fremtidens Gl. Holtegaard er en visionær kunsthal med lokal forankring. Derfor er der behov for et tæt og forpligtende samarbejde med Rudersdal Kommune, hvis Gl. Holtegaards solide arbejde skal fortsætte. Vi stræber efter at være mere end blot et udstillingssted; Gl. Holtegaard ønsker at være et levende samlingspunkt for lokalsamfundet. Kunsthallen genetableres med en forsat vision om, at kunst ikke kun er til beskuelse, men også et værktøj til dannelse og et blik på samfundet, som aktivt skal involvere borgere i alle aldre. Gennem skræddersyede workshops og inddragende udstillinger tilbydes børn og unge muligheden for at udtrykke sig og reflektere over kunsten. Initiativerne inspirerer til kreativ tænkning og personlig udvikling, hvilket gør kunsten relevant i hverdagens læringsmiljøer.

For voksne og ældre i kommunen fungerer det nye Gl. Holtegaard som et refleksionsrum, hvor nutidens presserende spørgsmål og fremtidens muligheder kan debatteres og undersøges gennem kunstneriske udtryk. Udstillinger og events er bygget op omkring temaer, der spejler samfundets aktuelle udfordringer, og fremhæver kunstens rolle i at forme en fælles fremtid.

Kunsthallen er ikke kun et sted, men en bevægelse, der understøtter kunst og kultur som fundamentale dele af Rudersdal Kommunes tilbud. Gl. Holtegaard arbejder tæt sammen med de lokale skoler, foreninger og andre tilbud for at sikre, at kunstoplevelser er tilgængelige for alle, uanset økonomisk eller social baggrund. Med denne tilgang ønsker et nyt Gl. Holtegaard at være dybt forankret i lokalsamfundet og at bidrage aktivt til dets vækst og velvære.

Gl. Holtegaard ønsker at bygge bro mellem generationer, og skabe rum for fællesskab og forståelse. Her mødes mennesker på tværs af alder og baggrund i en fælles refleksion over livet, hverdagen, nutiden og fremtiden, alt sammen med kunsten – inde og ude – som omdrejningspunkt.

4
LOKAL FORANKRING OG SAMARBEJDE
På Gl. Holtegaard ønsker vi at være et samlingssted for lokalområdet. Det er vores ambition at stadig flere unge, ældre og familier skal være fortrolige med stedet og kunsten. På den måde kan vi understøtte kreativ læring, dannelse og fællesskaber for alle borgere i Rudersdal Kommune.

Kulturarrangementer er en central del af Gl. Holtegaards aktivitet. Her inviterer vi lokale gæster indenfor til kunstnersamtaler, foredrag og forfatteroplæsninger, der knytter sig til og perspektiverer de aktuelle udstillinger. Vi har desuden et familieværksted, hvor unge som gamle kan være sammen om at skabe og selv prøve at være kunstnere. Værkstedet skal være et bearbejdningsrum, hvor man får mulighed for at konkretisere de abstrakte oplevelser, som kunsten kan give.

I forbindelse med aktiviteter omkring de skiftende udstillinger har vi bl.a. fokus på borgere i særligt udsatte situationer, for hvem vi blandt andet faciliterer et fællesskabsorienteret rum om kunst og litteratur.

Det er disse faste initiativer, samt mere sæsonbestemte tiltag som den årlige æbledag, hvor vi fejrer årets æblehøst i den historiske barokhave med en hyggelig og festlig familiedag, der gør Gl. Holtegaard til et unikt, indbydende og dannende tilbud i Rudersdal.