Menu Søg

PAVILLON III

Sceneri

2 jun – 19 nov 2017

En svungen, elegant svævende trappeløber er det tredje og sidste vinderforlag i den treårige udstillingsrække Pavillon I-III – Ny arkitektur i barokhaven på Gl. Holtegaard. Bag projektet står arkitekterne Sofia Adolfsson, Teresa Fernández Rojo og bygningskonstruktør Camila Stadler Buschle.

Opgaven var at skabe et kunstnerisk arkitektonisk rum til barokhaven, der frit fortolker temaet sceneri med udgangspunkt i Gl. Holtegaards historie som hjemsted for Ludvig Holbergs komedier, maskerader og tidens idé om haven – og verden – som rum for (selv-) iscenesættelse.

Som en frit svævende trappeformation danner vinderforslaget Dual en rund dobbelttrappe, der rejser sig 2,5 meter fra jorden. Halvvejs oppe i hver cirkelbue er der skabt to mindre reposer, der sammen med den øverste platform skaber små scener og giver dobbelttrappen et overordnet skulpturelt udtryk som én stor scene, hvor performeren, havegæsten og alle, der bruger trappen på deres vej gennem den smukke have, bliver en del af sceneriet.

Sceneri er en samtidig og meget enkel fortolkning af den ofte storslåede trappearkitektur fra barokken, hvor trappen blev brugt som scene ved ankomster og afgange til store begivenheder i de væsentlige og kraftfulde bygningsværker. Den barokke trappe var også et redskab for magthaverne til at definere hierarki og status og en mulighed for at sætte sig selv i scene over for folket.

Trappen er som arkitektonisk element og skulptur dramatisk og teatralsk og tjener den dag i dag også formål som magtfuld platform for vores politikere. Tænk bare på hovedtrappen i Folketinget på en valgaften og pressens kanoniserede billeder af politikernes sejsgang og opstigning.

I samspil med de to foregående pavilloner: Orangeri og Menageri, er Sceneri en pavillon, der med sit inviterende og udadvendte rum både udfordrer og supplerer de tidligere pavilloners mere lukkede og omsluttende rum.

Titlen Dual er et udtryk for det dobbelte trappeforløb, men spiller også på dualismen mellem nyt og gammelt; historie og samtid og endelig barokken og den nutidige kunst; et samspil, der udgør kernen i Gl. Holtegaards udstillingsprofil.

 

ARKITEKTERNE

Arkitekterne bag vinderpavillonen er Sofia Adolfsson, arkitekt MAA, Teresa Fernández Rojo, arkitekt MAA og bygningskonstruktør Camila Stadler Buschle. 

OM KONKURRENCEN

De tre pavilloner er opført under titlerne OrangeriMenageri og Sceneri. Orangeri er udført af arkitekterne Søren Thirup Pihlmann, Kim Lenshow Andersen og Mikael Stenström. Bag Menageri står arkitekt Jonathan Houser Meldgaard. Sceneri er skabt af arkitekterne Sofia Adolfsson, Teresa Fernández Rojo og bygningskonstruktør Camila Stadler Buschle.

Vinderforslagene til alle tre pavilloner er valgt på baggrund af åbne projektkonkurrencer med arkitektfaglig bedømmelse.

Udstillingsrækken Pavillon I-III – Ny arkitektur i barokhaven inddrager på historisk og samtidskunstnerisk vis Gl. Holtegaards barokhave som et udvidet udstillingsrum. Til slut opsamles og dokumenteres udstillingsrækken i en publikation.

SAMARBEJDSPARTNERE OG STØTTE

Projektet er blevet til i et samarbejde mellem Gl. Holtegaard, Arkitektforeningen og Statens Kunstfonds Legat- og projektstøtteudvalg for Arkitektur.

Udstillingsrækken er støttet økonomisk af Statens Kunstfonds Legat- og Projektstøtteudvalg for Arkitektur, Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst og Det Obelske Familiefond.