Menu Søg

ASTRID SVANGREN

8 maj – 30 jun 2019

I foråret indtager den svenske billedkunstner Astrid Svangren (f. 1972) Gl. Holtegaard med værker, der blander organiske materialer som fjer, pels, strandskaller og tang sig med plastik, folie og tyl. Værkerne hænger i bølgende, draperede formationer fra loftet som transparente scenetæpper eller ligger sammenkrøllet på gulvet, som var der tale om ubetydeligt skrald. Materialerne er uprætentiøse, men i Svangrens kunst flyder de på overraskende vis sammen i udtryksfulde konstellationer, hvis stoflige og poetiske kvaliteter er i fokus. Der opstår et grænseløst terræn af farve, materiale og form, hvis midlertidige udtryk giver en fornemmelse af, at noget enten er under tilblivelse eller i opløsning.

Den tilsyneladende æstetiske uorden, der karakteriserer Astrid Svangrens installationer, vil danne en umiddelbar kontrast til Gl. Holtegaards symmetriske og velordnede barokanlæg. Her opstår et møde mellem orden, kontrol og historisk tyngde i Gl. Holtegaards arkitektur og et umiddelbart uordenligt og temporært udtryk i Svangrens kunst. Kunstneren vil udstille såvel i Gl. Holtegaards udstillingsrum som ude i barokhaven.

Udstillingen er støttet økonomisk af:
Det Obelske Familiefond

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst støtter Gl. Holtegaards udstillingsprogram