Menu Søg

PAVILLON I

Orangeri

29 maj 2015 – 19 nov 2017

Gl. Holtegaards egenart som arkitektonisk perle og barokhavens dramatiske og iscenesættende karakter er udgangspunktet for en ny udstillingsrække på Gl. Holtegaard ved navn Pavillon I-III – Ny arkitektur i barokhaven. Over de kommende tre år opføres tre midlertidige pavilloner i barokhaven. Under titlerne Orangeri (2015), Menageri (2016), og Sceneri (2017) inviteres arkitekter til at komme med forslag til en konkurrence om at realisere en ny og midlertidig pavillon, hvor historie og samtid, det gamle og det nye, belyser hinanden.

Orangeriet, som er den første pavillon i haven, kobler barokken til samtiden i en stærk, kunstnerisk helhed. Det er en nyfortolkning af et af barokkens mest ikoniske byggerier, kirken San Carlo alle Quattro Fontane i Rom, tegnet af arkitekten Francesco Borromini (1599-1667). Ved hjælp af geometriske grundformer, cirkler og ovaler, skabte Borromini et dynamisk kirkerum af stor skønhed. Orangeriet i barokhaven tager udgangspunkt i grundplanen for Borrominis bygning. Som en skitse af det oprindelige kirkerum er Orangeriet bygget op af en stålkonstruktion, der til slut er omviklet af kraftigt plastik – ’shrink wrap’ –, som er udviklet til at beskytte biler, både og andre større genstande. I dette rum er skabt et levende orangeri med citrusplanter placeret på hængende hylder. Orangeriet forener således en klassisk form med vor tids højteknologiske verden, som er fyldt af materialer, der ikke skal være smukke, men blot opfylde et konkret behov. Orangeriet er skabt af tre unge arkitekter Kim Lenschow, Søren Pihlmann og Mikael Stenström.

Orangeriets eksotiske planter kan ikke tåle vinterhalvårets lave nattetemperaturer i barokhaven, og de flyttes derfor på vinteropbevaring. Orangeriet vil dog stadig være åbent for Gl. Holtegaards gæster i løbet af vintereren.

 

ARKITEKTERNE

Kim Lenschow Andersen (født 1987 i Norge) Søren Thirup Pihlmann (født 1987 i Danmark) begge uddannet cand.arch ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering i 2014. Sammen driver de den nystartede tegnestue Lenschow & Pihlmann. De arbejder konsekvent i krydsfeltet mellem billedkunst og arkitektur og har udstillet i flere sammenhænge.
Mikael Stenström (født 1984 i Sverige) Cand.arch ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering i 2014. Har de sidste år arbejdet med og udstillet en række kunst- og fotografiprojekter. Ansat som arkitekt hos Diener & Diener i Schweiz.

 

UDMÆRKELSER

Orangeri deltog på den danske pavillion ‘The art of many and the right to space’, på 15. Internationale arkitekturbiennalen i Venedig.

The Chicago Athenaeum ‘The international Architecture Awards 2016’

OM KONKURRENCEN

De tre pavilloner er opført under titlerne OrangeriMenageri og Sceneri. Orangeri er udført af arkitekterne Søren Thirup Pihlmann, Kim Lenshow Andersen og Mikael Stenström. Bag Menageri står arkitekt Jonathan Houser Meldgaard. Sceneri er skabt af arkitekterne Sofia Adolfsson, Teresa Fernández Rojo og bygningskonstruktør Camila Stadler Buschle.

Vinderforslagene til alle tre pavilloner er valgt på baggrund af åbne projektkonkurrencer med arkitektfaglig bedømmelse.

Udstillingsrækken Pavillon I-III – Ny arkitektur i barokhaven inddrager på historisk og samtidskunstnerisk vis Gl. Holtegaards barokhave som et udvidet udstillingsrum. Til slut opsamles og dokumenteres udstillingsrækken i en publikation.

SAMARBEJDSPARTNERE OG STØTTE

Projektet er blevet til i et samarbejde mellem Gl. Holtegaard, Arkitektforeningen og Statens Kunstfonds Legat- og projektstøtteudvalg for Arkitektur.

Udstillingsrækken er støttet økonomisk af Statens Kunstfonds Legat- og Projektstøtteudvalg for Arkitektur, Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst og Det Obelske Familiefond.