Menu Søg

WINDOW TO CHINA

Robert Rauschenberg: The Lotus Series

20 jan – 16 apr 2017

Robert Rauschenberg er en af giganterne i efterkrigstidens kunsthistorie. Med inddragelse af hverdagslivets billeder og genstande i maleri, skulptur, fotografi og kollage var han én af foregangsmændene i den popbølge, der igennem den sidste del af det 20. århundrede forandrede vestlig og i særdeleshed amerikansk kunst radikalt.

Gl. Holtegaards udstilling WINDOW TO CHINA tager udgangspunkt i Robert Rauschenbergs fotografiske og grafiske praksis og kaster med udstillingen af værkserierne The Lotus Series og Study for Chinese Summerhall lys over kunstnerens store engagement i Kina. Helt central er fortællingen om den idealistisk kunstner, der nægtede at acceptere konventionelle begrænsninger både i sin kunst og i livet. Rauschenberg nærede en dyb tiltro til kunstens potentiale som løftestang for tværkulturel dialog, og denne åbenhed og entusiasme bragte ham milevidt rundt i verden.

UDSTILLINGENS SAMARBEJDSPARTNERE
Robert Rauschenbergs assistent Kevin Pottorf, som udlåner The Lotus Series til Gl. Holtegaard, assisterede Rauschenberg gennem de sidste ti år af kunstnerens liv. Kevin Pottorf, som selv er billedkunstner, arbejdede side om side med Rauschenberg og realiserede idéer og værker efter hans anvisninger. Assisterende kurator Florence Tone har etableret og faciliteret kontakten mellem Gl. Holtegaard og Kevin Pottorf og har desuden en fortid i Holte og Danmark, idet hun tidligere har været dansk gift. University of South Florida Contemporary Art Museum har udlånt fotoserien Study for Chinese Summerhall.

FOTO OG GRAFIK PÅ GL. HOLTEGAARD
Gl. Holtegaard har over en årrække haft tradition for at vise ældre, højmodernistiske kunstnere, som arbejder med fotografi. Fotosporet giver os anledning til at vise nogle af de store sværvægtere i kunsthistorien, såvel som de yngre generationer. I 2017 udvides fotosporet med kunstnere, som arbejder med kunst på papir, således at det bliver muligt også at se mere på grafiske produktioner fra nogle af de dagsordensættende kunstnere i det 20. århundrede – herunder Robert Rauschenberg.

Udstillingen er støttet af:
S.C. Van Fonden og Politiken-Fonden.

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst støtter Gl. Holtegaards 2-årige udstillingsprogram.