Menu Søg

JESPER JUST

Seminarium

23 apr – 4 jul 2021

I foråret 2021 præsenterer Gl. Holtegaard en soloudstilling af den internationalt anerkendte, danske billedkunstner Jesper Just (f. 1974). Just er blandt andet kendt for sine ambitiøse og forunderlige film, der bærer præg af en perfektioneret, stoflig æstetik. Hans filmværker er ofte blevet vist i komplekse installationer, der også gør beskueren til en medspiller i installationen. Fælles for hans værker er en indgående interesse for kompleksiteten mellem det kontrollerede og iscenesatte over for det ukontrollable og tilfældige.

På Gl. Holtegaard vil Jesper Justs totalinstallation gribe ind i både hus og have. Hans udgangspunkt for udstillingen er husets historie, der går tilbage til dansk barok i 1756, hvor Gl. Holtegaard blev tegnet af kgl. hofbygmester Lauritz de Thurah. Barokhaven blev anlagt som et dansk mini-Versailles med symmetriske akser, eksotiske dyr og fremmede plantearter.

Udstillingen berører menneskets historiske ønske om at kontrollere og tæmme naturen, samtidig med at den undersøger konsekvenserne af dette ved at benytte nutidig teknologi.

Udstillingen vil være den første af sin art, hvor Just arbejder med naturen og det såkaldte antropocæne i så vid en udstrækning. Et emne, som er højaktuelt i dag, og som er særligt interessant at belyse på en kunsthal som Gl. Holtegaard.

Udstillingen er støttet økonomisk af:
Det Obelske Familiefond og Aage og Johanne Louis-Hansens Fond

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst støtter Gl. Holtegaards udstillingsprogram

Augustinus Fonden støtter Gl. Holtegaards udstillingsprogram 2021