Menu Søg

JESPER JUST

Seminarium

23 apr – 4 jul 2021

Den internationalt anerkendte, danske billedkunstner Jesper Just (f. 1974) omdanner Gl. Holtegaard til en totalinstallation, med soloudstillingen Seminarium. Med helt nyproducerede værker går Jesper Just i dialog med kunsthallens barokke anlæg gennem sit forførende filmiske univers og særegne formsprog. Udstillingens elementer bearbejder menneskets historiske og stadige behov for at kontrollere naturen. Samtidig lever og ånder værket bogstavelig talt for øjnene af os.

Just er blandt andet kendt for sine ambitiøse og forunderlige film, der bærer præg af en perfektioneret, stoflig æstetik. Hans filmværker er ofte blevet vist i store, skulpturelle installationer, der gør beskueren til en medspiller i værket. Også Seminarium griber ud i udstillingsrummet og inddrager os som vidner til usynlige, symbiotiske vekselvirkninger og reklameæstetisk produktplacering, som vi endnu ikke kender.

Med seks nyproducerede film skaber Jesper Just en totalinstallation på Gl. Holtegaard. Værket tager afsæt i husets historie, der går tilbage til 1756, hvor Gl. Holtegaard blev tegnet af kgl. hofbygmester Lauritz de Thurah. Den tilhørende barokhave fremstår stadig som et eksempel på, hvordan mennesket gennem historien har taget total kontrol over naturen og påtvunget den universel symmetri.
Justs installation inddrager havekunsten i et omfattende, skulpturelt økosystem med planter og videoskærme. Et netværk af rør snor sig gennem kunsthallens udstillingsrum og danner hydroponiske dyrkningssystemer, hvor planter gror i vand uden jord og næres af det lys, som de filmede kroppe udsender. Filmmotiver, teknologi og organiske processer udgør således minikredsløb som dele af installationens helhed. Hvor LED-skærmene udsender vækstfremmende lysbølger, indeholder planterne på deres side kvaliteter, der potentielt  virker fremmende for den menneskelige krop. De gensidige bidrag, der kastes rundt mellem udstillingselementerne, er subtile, men stadig fysisk tilstedeværende.

Jesper Just arbejder i denne udstilling for første gang med den såkaldt antropocæne tidsalders greb om naturen og de forestillinger, vi knytter til det naturlige. Især udgør menneskekroppen et fremtrædende knudepunkt, hvor natur, teknologi og individ mødes. Just formidler denne sammensmeltning i et, hvad Just selv benævner som, enkelt, tech-poetisk billedsprog.

Seminarium er produceret af:
Jesper Just Studio
Kristine Bech Sørensen
Cecilie Bøcher Carlsen

Udvikling:
Svala Vagnsdatter Andersen
Sabrina Tamar

Medvirkende:
Astrid Grarup Elbo
Lukas Hartvig-Møller
Connor Holloway
Alban Lendorf
Johannes Lilleøre
Sandra Yi Sencindiver

Filmproduktion:
DoP: Kasper Tuxen
DFF Fotografassistent: Andreas Clemens Krohn
Producer: Patricia Drati
Producerassistent: Maria Helga Stürup
Grip: Magnus Kragh Ohmsen
DIT: Casper Gaston
3D rig operator: Anders Holck
Tonemester: Josefine Skov, Nanna Dam-Henriksen, Emil Woxen
Runner: Frederik Valdemar Kjeldgaard

Postproduktion:
Musik: August Rosenbaum
Klip: Rikke Selin, Jesper Just
Lyd: Jakob Garfield
VFX: Mikkel Hansen

KATALOG
Gl. Holtegaard udgiver i anledningen af udstillingen et rigt illustreret katalog. Publikationen indeholder tekst af Gl. Holtegaards direktør, Maria Gadegaard og kurator Marie Oxholm Zigler. Kataloget er designet af LA Graphic Studio og udkommer i maj.

Udstillingen er støttet økonomisk af:
Det Obelske Familiefond og Aage og Johanne Louis-Hansens Fond

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst støtter Gl. Holtegaards udstillingsprogram

Augustinus Fonden støtter Gl. Holtegaards udstillingsprogram 2021